GDPR


Så hanterar Amundebo Södergård / Äventyrsgården i Ulrika din persondata i enlighet med GDPR

När det gäller personuppgifter som lämnas i samband med en bokning så använder vi bokningsprogrammet Sirvoy. Sirvoy är helt kompatibelt med PCI och använder SSL (Secure Sockets Layer) för att säkerställa att all kommunikation är säker.

Personuppgifter som sparas är:
•Namn
•Adress
•Telefonnummer
•E-postadress

Tidsmässigt förvarar vi ovanstående uppgifter enligt lag eller annan tillämplig författning. Därefter raderas materialet.

Vi använder inte era personuppgifter i marknadsföringssyfte.